Ļoti tuvu skursteņslauķa laimes pogai

Saulainā 24.februāra pēcpusdienā, Baltinavas Kristīgās internātpamatskolas sešiem skolēniem un skolotājai bija burvīga iespēja noskatīties leļļu teātra “Tims” koncertprogrammu “Skursteņslauķi...”

Ar skanīgām dziesmām, skursteņslauķi mūs aicināja uz kustību aktivitātēm, ļāva pieskarties spožajai laimes pogai, atklāja pelēnu drauskulības un pamācīja par ugunsdrošību. Tieši šī saprotamā, vieglā valodā skaidrotā pamācība deva papildus vērtību estētiskajam baudījumam. Liels prieks bija vērot arī mazos skatītājus, kuri nenogurstoši atbildēja skursteņslauķiem, piedalījās dziesmu dziedāšanā, kopīgās kustībās un ar neviltotu smaidu vēroja vecmāmiņu.
Jaukā koncertprogramma ļoti ātri beidzās, bet skumīgi, ka šī brīža beigas paātrināja steidzīgās kājeles, kuras nesagaidījušas aktieru beigu uznācienu, nedaudz nepieklājīgi, jau posās promiešanai.
Liels paldies KN vadītājai par sniegto iespēju noskatīties šo nelielo kultūras programmu.