Sacensības tautas bumbā

Sacensības tautas bumbā

Mīlestības dienā, 14. februārī, Baltinavas vidusskolas visjaunākā skolēnu grupiņa piedalījās starpnovadu atklātajās sacensībās tautas bumbā. Šajos mačos piedalījās septiņu skolu komandas no Balviem, Stacijas, Krišjāņiem, Eglaines, Rugājiem, Tilžas un Baltinavas. Sakarā ar slimību laiku mūsu skolu diemžēl pārstāvēja tikai zēnu komanda. Lielākajai daļai no komandas tās bija pirmās sacensības dzīvē. Neskatoties uz pieredzes trūkumu, gadu slieksni, bailēm svešā vidē, jaunie sportisti godam cīnījās un kopvērtējumā ieguva godalgotu 3.vietu. Sacensībās piedalījās: T. Buravecs, L. Ločmelis, S. Sutugovs, E. Ločmelis, A. Kokorevičs, I. Kļanskis, R. Gibala, A. Astratovs, E. Kleins, K. Logins.


V. Gamazins,
Baltinavas vidusskolas sporta skolotājs