Sacensības Raudā


Raudas internātpamatskolā š.g. 2.februārī notika kārtējās Latgales zonas speciālo skolu sacensības C apmācības līmeņa klašu skolēniem ,,Dari kā mēs, dari ar mums, dari labāk par mums.’’ Uz sacensībām devās Baltinavas Kristīgās internātpamatskolas skolēni Anna Pipcāne, Jānis Kalve, Armands Sproģis, Tomass Diarmuids De Kleirs, Aleksejs Jerjomins, Agita Laduševa, Vineta Laduševa, Vitālijs Začs kopā ar skolotājām Annu Circeni un Skaidrīti Supi. Sacensībās piedalījās skolēni no astoņām speciālajām skolām. Katrā komandā startēja skolēni no dažādām skolām, kuri tika sadalīti pēc katra izvēlētas krāsu kartītes. Sacentās melnā, oranžā, sarkanā, violetā, baltā, zaļā, melnbaltā un zilā komandas, un, atbilstoši komandas nosaukumam, skolēni saņēma attiecīgās krāsas krekliņus. Skolēni piedalījās trīs dažādas stafetēs — ,,Šurpu – turp’’, ,,Būvējam māju’’, ,,Lecam’’ un četros uzdevumos- ,,Uzmanīgais šāvējs’’, ,,Futbola boulings’’ ,,Trāpi mērķī’’, ,,Kartupeļu talka.’’
Lai gan tika veikts rezultātu apkopojums un noskaidrotas komandu iegūtās vietas, zaudētāju nebija. Katra skola saņēma pateicību, savukārt, katrs skolēns- šokolādes medaļu, kā arī dažādas balviņas. Skolēniem bija prieks un gandarījums par jautri un veselīgi pavadīto dienu!

Skolotājas A.Circene., S.Supe