Latgales draudžu bērnu un jauniešu tikšanās Ludzā

Latgales draudžu bērnu un jauniešu tikšanās Ludzā

Sestdien, 4. februārī, notika bērnu un jauniešu kristīgā tikšanās, kuru organizēja Ludzas Romas katoļu draudze un māsas no Euharistiskās Jēzus māsu kongregācijas. Šī bija jau septītā šāda tikšanās Latgalē. Tajā piedalījās ap 150 dalībnieku no Ludzas, Viļakas, Šķilbēnu, Baltinavas, Balvu, Daugavpils, Aglonas un Krāslavas Romas katoļu draudzēm.Paklausot prāvesta S. Prikuļa aicinājumam no Baltinavas draudzes aizbrauca 18 bērni un jaunieši

Latvijas vecākā pilsēta Ludza sagaidīja ciemiņus ar savu seno pilskalnu, skaistajiem skatiem uz pilsētu un Ludzas ezeru, šaurajām ieliņām, grezno, balto katoļu baznīcu, jautrajām iepazīšanās spēlēm, interesantajām meistardarbnīcām, mierīgo Tezē lūgšanu un Dieva žēlsirdības piepildīto Svēto Misi.
Svēto Misi par bērniem, jauniešiem un citiem tikšanās dalībniekiem celebrēja Rozentovas un Feimaņu draudžu prāvests Rinalds Broks, Viļakas draudzes prāvests Guntars Skutels, Baltinavas un Šķilbēnu draudžu prāvests Staņislavs Prikulis, Kupravas draudzes priesteris Fēlikss Šneveļs, Krāslavas draudzes priesteris Rodions Doļa un Aglonas draudzes priesteri- Daumants Abrickis, Andžejs Lapinskis, Prāvests Rinalds Broks sprediķī, uzrunājot bērnus un jauniešus, aicināja bērnus līdzdarboties, lai pasākuma dalībniekiem vairāk paliktu atmiņā pasākuma galvenā doma: “Bet Jēzus viņiem sacīja: Laidiet bērniņus un neliedziet viņiem pie manis nākt, jo tādiem pieder debesvalstība.” (Mateja 19, 14). Priesteris Rinalds Broks mūsu dzīvi salīdzināja ar baltu lapu, kuru ir iespējams izmest atkritumos un neradīt neko vai arī ļaut, lai baltā lapā tiek piepildīta ar Dieva nodomiem mūsu dzīvē. Dievs mūs pacietīgi aicina uz satikšanos. Dievs mums piedod un pacietīgi gaida, kad mēs atnāksim un atvērsimies Dieva žēlastībai mūsu dzīvēs. Priesteris Broks izjautāja bērnus, jauniešus un pieaugušos, kā viņi jūtas, kad kāds neatnāk uz norunāto tikšanos.Vispopulārākās atbildes bija: vilšanās, skumjas, bēdas. Tieši tāpat Dievs jūtas arī tad, kad mūs nesagaida uz tikšanos. Vienalga Dievs mums piedod un gaida, kad atsauksimies Dieva aicinājumam un ļausimies Dieva plāna piepildījumam mūsu dzīvē.
Visiem dalībniekiem pasākums ļoti patika, un daudzi vēlētos šādā pasākumā piedalīties vēlreiz.
Nākamā bērnu un jauniešu kristīgā tikšanās notiks Aglonā, līdz kurai bērni un jaunieši ir aicināti saglabāt Ludzā saņemto piepildījumu un prieku. Viņi ir aicināti steigties uz savām draudzēm, Svētdienas skolām un citiem kristīgiem pasākumiem, Bērni ir aicināti par savu prieku pastāstīt arī saviem klases un skolas biedriem, lai arī citiem netiktu liegta iespēja steigties pie Dieva. Paldies Ludzas komandai par noorganizēto interesanto tikšanos! Paldies draudzīgajiem kaimiņiem no Vilakas novada par vietu autobusā. Paldies mūsu draudzes prāvestam S. Prikulim par materiālo atbalstu,ka varējām nokļūt Ludzā.
Paldies Dievam, ka atver mūsu sirdis! Paldies, ka piepilda mūs ar mīlestību un žēlastību!

R.Laganovska, V. Zeltkalne
Foto: Vineta Zeltkalne

Latgales draudžu bērnu un jauniešu tikšanās Ludzā 0Latgales draudžu bērnu un jauniešu tikšanās Ludzā 1Latgales draudžu bērnu un jauniešu tikšanās Ludzā 2Latgales draudžu bērnu un jauniešu tikšanās Ludzā 3Latgales draudžu bērnu un jauniešu tikšanās Ludzā 4Latgales draudžu bērnu un jauniešu tikšanās Ludzā 5Latgales draudžu bērnu un jauniešu tikšanās Ludzā 6Latgales draudžu bērnu un jauniešu tikšanās Ludzā 7Latgales draudžu bērnu un jauniešu tikšanās Ludzā 8Latgales draudžu bērnu un jauniešu tikšanās Ludzā 9Latgales draudžu bērnu un jauniešu tikšanās Ludzā 10Latgales draudžu bērnu un jauniešu tikšanās Ludzā 11Latgales draudžu bērnu un jauniešu tikšanās Ludzā 12Latgales draudžu bērnu un jauniešu tikšanās Ludzā 13Latgales draudžu bērnu un jauniešu tikšanās Ludzā 14Latgales draudžu bērnu un jauniešu tikšanās Ludzā 15Latgales draudžu bērnu un jauniešu tikšanās Ludzā 16Latgales draudžu bērnu un jauniešu tikšanās Ludzā 17Latgales draudžu bērnu un jauniešu tikšanās Ludzā 18Latgales draudžu bērnu un jauniešu tikšanās Ludzā 19Latgales draudžu bērnu un jauniešu tikšanās Ludzā 20Latgales draudžu bērnu un jauniešu tikšanās Ludzā 21Latgales draudžu bērnu un jauniešu tikšanās Ludzā 22Latgales draudžu bērnu un jauniešu tikšanās Ludzā 23Latgales draudžu bērnu un jauniešu tikšanās Ludzā 24Latgales draudžu bērnu un jauniešu tikšanās Ludzā 25Latgales draudžu bērnu un jauniešu tikšanās Ludzā 26Latgales draudžu bērnu un jauniešu tikšanās Ludzā 27Latgales draudžu bērnu un jauniešu tikšanās Ludzā 28Latgales draudžu bērnu un jauniešu tikšanās Ludzā 29Latgales draudžu bērnu un jauniešu tikšanās Ludzā 30Latgales draudžu bērnu un jauniešu tikšanās Ludzā 31Latgales draudžu bērnu un jauniešu tikšanās Ludzā 32Latgales draudžu bērnu un jauniešu tikšanās Ludzā 33Latgales draudžu bērnu un jauniešu tikšanās Ludzā 34Latgales draudžu bērnu un jauniešu tikšanās Ludzā 35Latgales draudžu bērnu un jauniešu tikšanās Ludzā 36Latgales draudžu bērnu un jauniešu tikšanās Ludzā 37Latgales draudžu bērnu un jauniešu tikšanās Ludzā 38Latgales draudžu bērnu un jauniešu tikšanās Ludzā 39