Futbola sacensības


31.janvārī Baltinavas Kristīgās internātpamatskolas audzēkņi devās uz Rīgu, uz Olimpisko sporta centru uz LSO (Latvijas Speciālās Olimpiādes) rīkotajām Unified futbola sacensībām telpās. Sacensībās piedalījās mūsu skolas audzēkņi- Normunds Timenieks, Artūrs Tumarevičs, Ivans Tumarevičs, Aleksands Jerjomins, Andrians Jansons, Jānis Reimandovs, kā arī mums izpalīdzēja futbolisti no Balviem- Raivis Dokāns, Gvido Dokāns, Raivis Pipars un Maksis Garais. Sacensību mērķis bija pilnveidot fiziskās īpašības speciālo skolu un vispārizglītojošo skolu skolēniem, kā arī veicināt sadarbību. Manuprāt, mums šis mērķis tika īstenots, un viss izdevās. Starp deviņpadsmit skolām mēs ierindojāmies pirmajā desmitniekā. Liels paldies jāsaka visai mūsu apvienotajai komandai par emocijām uz laukuma, par atdevi, ar kādu tika spēlēts telpu futbols un par komandas saliedētību un draudzību, spēlējot kopā speciālo skolu un vispārizglītojošo skolu audzēkņiem.

Skolotāja L.Careva