Finanšu komitejas sēde Nr.3

Finanšu komitejas sēde Nr.3
15.02.2017. plkst.12.00
DARBA KĀRTĪBA.
1.Par izglītojamo izmaksām Baltinavas vidusskolā.(savstarpējiem norēķiniem).
2. Par Valsts kontroles revīzijas ieteikumu (maksas pakalpojumi) ieviešanas gaitu.
3. Par pašvaldības autoceļu uzturēšanas prognozēm 2017.-2020.