Aicina pieteikt Baltinavas novada Vēlēšanu komisijas locekļa kandidātus

Saistībā ar Vēlēšanu komisijas locekļa atsaukšanu Baltinavas novada Dome līdz 20.februārim aicina pieteikt Baltinavas novada Vēlēšanu komisijas locekļa kandidātus.

Aicinājums pieteikt Vēlēšanu komisijas locekļu kandidātus tiek izsludināts, pamatojoties uz Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma (turpmāk – Likums) 9.pantu, kā arī Baltinavas novada Domes 2017.gada 26.janvāra lēmumu par „Par Baltinavas novada vēlēšanu komisijas locekles atsaukšanu un jaunu Baltinavas novada vēlēšanu komisijas locekļa kandidāta pieteikšanas termiņa noteikšanu”.
Par Vēlēšanu komisijas locekli var pieteikt tikai Latvijas pilsoņus, kuri prot latviešu valodu un kuriem ir vismaz vispārējā vidējā izglītība. Tiesības izvirzīt un pieteikt savus pārstāvjus Baltinavas novada Vēlēšanu komisijā ir reģistrētām partijām vai to apvienībām, ne mazāk kā 10 vēlētājiem jeb vēlētāju grupai, kā arī novada domes deputātiem. Pieteikto kandidātu skaits no viena pieteicēja nedrīkst būt lielāks par vienu locekļu kandidātu.
Vēlēšanu komisijas locekļi nedrīkst būt Saeimas, Eiropas Parlamenta vai attiecīgās pašvaldības deputāti. Vēlēšanu komisijas locekļi nedrīkst būt deputātu kandidāti.
Piesakot Vēlēšanu komisijas locekļa kandidātu, pieteikumā jānorāda vēlēšanu komisijas locekļa kandidāta vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese, darbavieta un profesija (nodarbošanās), ziņas par piedalīšanos vēlēšanu sagatavošanā un sarīkošanā agrāk. Pieteikumam pievienojams kandidāta rakstveida paziņojums, ka viņš piekrīt savas kandidatūras pieteikšanai un savu personas datu apstrādei, kas veicama saskaņā ar Likuma prasībām. Ja kandidātu izvirza vēlētāju grupa, pieteikums jāparaksta katram vēlētājam, norādot savu vārdu, uzvārdu, personas kodu un dzīvesvietas adresi. Ja kandidātu izvirza politiskā partija vai politisko partiju apvienība, pieteikumam pievienojams arī izraksts no tās centrālās pastāvīgi funkcionējošās vadības institūcijas lēmuma.
Vēlēšanu komisiju izveidošanu un darbību nosaka Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likums.
Baltinavas novada Vēlēšanu komisija ir izveidota ar Baltinavas novada Domes 2013.gada 26.septembra lēmumu „Par Baltinavas novada vēlēšanu komisijas izveidošanu” un tās pilnvaras izbeigsies ar dienu, kad jaunievēlētā Baltinavas novada Dome izveidos jaunu Vēlēšanu komisiju. Nākamās republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanas notiks 2017.gada 3.jūnijā.
Pieteikumus lūdzam iesniegt Baltinavas novada pašvaldībā pie lietvedes.
PIETEIKUMU LŪDZAM IESNIEGT PERSONĪGI