Pašdarbnieku atpūtas vakars Baltinavas KN

Pašdarbnieku atpūtas vakars Baltinavas KN


Radot prieku citiem, nepieciešams rast brīdi atpūtai arī sev. Un to 20. janvārī darīja Baltinavas kultūras nama pašdarbības kolektīvi. Viņus sveica Baltinavas novada domes priekšsēdētāja, karam kolektīvam rodot kādu raksturojošu vārdu un pasniedot pateicības rakstus kolektīvu vadītājiem par ieguldīto darbu. No katra kolektīva paldies vārdus un simbolisku balvu saņēma katra kolektīva dvēselīte, kuru, pildot anketas izvēlējās kolektīvu dalībnieki paši. Baltinavas jauktā kora dvēselīte izrādījās Velta Ločmele – kora māmiņa. Etnogrāfiskajam ansamblim tā bija – Anna Mežale – kura pārējās lutina ar pašceptām biezpiena bumbiņām. JDK “Kusti kust”- dvēslīte – Guna Kaņepe, kas kolektīva interešu vārdā spējīga atteikties no personīgās dzīves. Vokālā ansambļa dvēselīte Aira Sekace ir ļoti mierīga un ar labu balsi. Amatierteātrī “Palādas” šo balvu saņēma Violenta Kubuliņa, kas nepazīst vārdu – nevaru un no katra nieka spēj radīt brīnumu. Sieviešu deju kopā “Gaspaža” dāmas par savu dvēselīti izvēlējās Lilitu Kūkoju, kura nemēdz sarežģīt situācijas un ballēs dejo līdz slapjai mugurai. Audēju pulciņa dvēselīte ir Ingrīda Bleidele, kas sargā senču mantojumu, bet netur sveci zem pūra.
Ballē pašdarbniekus ar jestrām dejām priecēja Eversu ģimene, sniedzot baudījumu gan tiem, kas klausījās, gan tiem kas dejoja.

Pašdarbnieku atpūtas vakars Baltinavas KN 0Pašdarbnieku atpūtas vakars Baltinavas KN 1Pašdarbnieku atpūtas vakars Baltinavas KN 2Pašdarbnieku atpūtas vakars Baltinavas KN 3Pašdarbnieku atpūtas vakars Baltinavas KN 4Pašdarbnieku atpūtas vakars Baltinavas KN 5Pašdarbnieku atpūtas vakars Baltinavas KN 6