Latgales gada balvas Atzinības rakstu saņem priesteris Staņislavs Prikulis

Latgales gada balvas Atzinības rakstu saņem priesteris Staņislavs Prikulis


Sestdien, 28.janvārī Maltas kultūras namā notika Latgales gada balvas pasniegšanas ceremonija. Šobalvu jau trešo gadu organizē biedrība “Asmu Latgalīts”. Biedrīgas valdes locekle Gunita Vanaga atzīst, ka balvas mērķis ir godināt tos iedzīvotājus, kuri dzīvo mums tepat blakus, kaimiņus un svarīgi ir novērtēt viņu devumu sev, savai, ģimenei, sabiedrībai un Latgalei.

Šogad septiņāsnominācijās (Latgales gada labākais lauksaimnieks “Savas zemes saimnieks”; aktīvākais jaunietis, ģimene; varonis; uzņēmējs “Par ieguldījumu Latgales
tautsaimniecības izaugsmē”; aktīvākais seniors un sirds cilvēks) bija pieteikti 42 pretendenti. Vislielākā konkurence bija nominācijā Latgales gada sirds cilvēks, kurai tika nominēti projektu vadītāji, kultūras dzīves vadītāji, bibliotekāri un citu profesiju pārstāvji, kā arī mūsu Baltinavas un Šķilbēnu draudžu prāvests Staņislavs Prikulis un Dagdas novada Landskoronas un Beresnes draudžu prāvests Aivars Kursītis.
Uzvarētāji nominācijās:
“Latgales gada aktīvākais jaunietis” — Vārkavas novada jaunatnes lietu speciālists Andris Lazdāns.
Latgales gada labākais lauksaimnieks “Savas zemes saimnieks” – Z/S Jaunkalni īpašnieks Andris Mizāns no Dagdas novada.
Latgales gada uzņēmējs “Par ieguldījumu Latgales tautsaimniecības izaugsmē” –ķiploku audzētājiem un pārstrādātājiem Armandam un Aleksandram Kačanovskiem.
“Latgales gada ģimene” — Svetlana Mahmudova, SIA „ZAS” īpašniece no Dagdas novada.
“Latgales gada aktīvākais seniors” -Lidija Igaune no Dagdas novada.
“Latgales gada varonis” — RēzeknesTehnoloģiju akadēmijas Reģionālistikas zinātniskā institūta direktore Velta Ļubkina.
“Latgales gada sirds cilvēks” — Dagdas novada Landskoronas un Beresnes draudžu prāvests Aivars Kursītis.
Baltinavas un Šķilbēnu draudžu prāvests Staņislavs Prikulis saņēma Atzinības rakstu nominācijā “Latgales gada sirds
cilvēks”. Viņa ieguldījumu draudžu dzīvē, kristīgo skautu un gaidu kustības
koordinēšanu Latvijā, bērnu un jauniešu iesaistīšanu Latgales draudžu rīkotos
pasākumos, Pasaules jauniešu dienās un Tezē dienās Rīgā, kā arī sirds siltumu,
ko viņš dāvā ikvienam senioram un cilvēkam, kurš viņam lūdz palīdzību, padomu
un garīgu atbalstu bija novērtējuši Baltinavas un Šķilbēnu draudžu ticīgie un
Baltinavas novada dome, kuri nolēma prāvestu pieteikt šai balvai. Esam lepni,
ka mūsu draudzēs kalpo sirds cilvēks – žēlsirdības misionārs priesteris
Staņislavs Prikulis.


Teksts un foto: Vineta Zeltkalne

Latgales gada balvas Atzinības rakstu saņem priesteris Staņislavs Prikulis 0Latgales gada balvas Atzinības rakstu saņem priesteris Staņislavs Prikulis 1Latgales gada balvas Atzinības rakstu saņem priesteris Staņislavs Prikulis 2