Baltinavas VPVKAC var veikt mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijuBaltinavas novada iedzīvotāji mājas (istabas) dzīvnieku reģistrāciju tagad var veikt arī Baltinavas Valsts un
pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā, Kārsavas ielā 16, Baltinavā.
No 2017.gada 1. janvāra visiem mājas (istabas) dzīvniekam ir obligāti jābūt ar implantētu mikroshēmu.
Mikročipēšanu veic veterinārārsts. Suņiem obligāti jābūt reģistrētiem valstī vienotā informācijas sistēmā Lauksaimniecības datu centra datubāzē, reģistrācijas kārtību nosaka Ministru kabineta noteikumi Nr.491 «Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtība». Kaķu un mājas (istabas) sesku reģistrācija nav obligāta. Dzīvnieka reģistrāciju var veikt pie veterinārārsta. Ja veterinārārstam nav iespējas reģistrēt dzīvnieku datu bāzē, tad viņš izsniedz īpašniekam aizpildītu un parakstītu reģistrācijas veidlapu, ko dzīvnieka īpašnieks iesniedz pats Lauksaimniecības datu centra portālā www.ldc.gov.lv vai Baltinavas novada domes ēkā Valsts un pašvaldības vienotajā klientu
apkalpošanas centrā, Kārsavas ielā 16, Baltinavā, tel. 26304449. Suņu īpašniekam būs jāuzrāda personas apliecinošs dokuments un mājdzīvnieka pase. Mājdzīvnieka
reģistrācija vienotajā valsts reģistrā ir maksas pakalpojums – vienreizēja maksa 3,50 eiro (ar 07.10.2016.). Norēķināties par mājas (istabas) dzīvnieku reģistrāciju var:·veicot apmaksu internetbankā;

izmantojot banku vai pasta nodaļu pakalpojumus.

Rekvizīti:
Saņēmējs: Lauksaimniecības
datu centrs
PVN maks. Nr. 90001840100
Valsts kases Rīgas norēķinu centrs
Norēķinu konts: LV88TREL2160380004000
Ieņēmumu kods: 21499
BIC kods: TRELLV22
Maksājuma mērķī obligāti jānorāda dzīvnieka īpašnieka vārds, uzvārds un personas kods, kā arī, par ko tiek maksāts, piemēram, suņa reģistrācija un mikročipa numurs.
Papildus informācija par obligāto suņu apzīmēšanu un reģistrāciju pieejama LDC mājas lapas www.ldc.gov.lv sadaļā «Mājas (istabas) dzīvnieki» – «Informācija par reģistrēšanu».


Sagatavoja:
VPVKAC speciāliste Dace Ločmele, pamatojoties uz Lauksaimniecības datu centrs informāciju