Finanšu komitejas sēde NR.1.

18.01.2017. plkst.11.00

Darba kārtība

1.Par pamatbudžeta projektu 2017.

1.1.iesniegums par papildus finansējumu BKSi;

1.2.par tērpiem XXVI Dziesmu un deju svētkiem

1.3.V.Andžānes iesnieguma izskatīšana.

1.4.P. Keiša iesnieguma izskatīšana;

1.5.S.Tabores iesnieguma izskatīšana;

2. Par speciālā budžeta projektu.