Eglītes iedegšana Baltinavas novadā

Eglītes iedegšana Baltinavas novadā

15. decembra pēcpusdienā pie Baltinavas novada domes sapulcējās liels pulks baltinaviešu, lai kopā iedegtu Baltinavas novada Ziemassvētku eglīti. Aicinājumam iedegt novada eglīti kopā bija atsaukušies Baltinavas vidusskolas, Mūzikas un māksas skolas un Kristīgās internātpamatskolas audzēkņi un skolotāji, kā arī Baltinavas novada domes darbinieki pievienojās šim skaistajam notikumam.

Eglītes iedegšana sākās Baltinavas vidusskolas direktora Imanta Slišāna skaisto vēlējums un skolēnu skaistajām dziesmām. Pēc tam savu novēlējumu visiem novada ļaudīm šajā gaidīšanas laikā teica Baltinavas novada domes priekšsēdētāja Lidija Siliņa. Paldies Mūzikas un mākslas skolas kolektīvam, īpaši Marijai Bukšai un Aigaram Bukšam par skaisto muzikālo priekšnesumu, kura laikā varējām jautri izkustēties ap eglīti, jo ši diena izrādījās gan skaista, bet auksta. Tā kā eglīte vēl joprojām nebija iedegusies, talkā nāca Kristīgās internātpamatskolas komanda ar jautru rotaļu.

Un tā visiem kopā ar skaistiem vēlējumiem, dziesmām un kopīgu iešanu ap eglīti, tā beidzot iemirdzējās. Un tad jau visi varēja pacienāties ar saldumiem no rūķa groziņa un priecāties par eglīti, kura līdz pat Ziemassvētkiem priecēs mūsu acis un padarīs gaišāku un līksmāku Ziemassvētku laiku!

Paldies visiem, kas piadalījās gan eglītes iedegšanā, gan arī palīdzēja sagatavoties šim notikumam! Lai Jums visiem prieka pilni un gaiši Ziemassvētki!

Baltinavas KN vadītāja

Inta Ločmele

Eglītes iedegšana Baltinavas novadā 0Eglītes iedegšana Baltinavas novadā 1Eglītes iedegšana Baltinavas novadā 2Eglītes iedegšana Baltinavas novadā 3Eglītes iedegšana Baltinavas novadā 4Eglītes iedegšana Baltinavas novadā 5Eglītes iedegšana Baltinavas novadā 6Eglītes iedegšana Baltinavas novadā 7Eglītes iedegšana Baltinavas novadā 8Eglītes iedegšana Baltinavas novadā 9Eglītes iedegšana Baltinavas novadā 10