Finanšu komitejas sēde Nr.10.

Finanšu komitejas sēde Nr.10.

Kārsavas iela 16, Baltinava, Sēžu zāle (2.st.), 2016.gada 21.septembrī, plkst. 12:00

DARBA KĀRTĪBA

1.Par grozījumiem Baltinavas Kristīgās internātpamatskolas nolikumā

  • 2.Par ieteikumiem Baltinavas novada iedzīvotāju godināšanai LR proklamēšanas pasākumā
  • 3.Par dalību Latvijas pašvaldību sociālo dienestu vadītāju apvienībā
  • 4.Par ēdināšanas maksas pakalpojumu izskatīšanu Baltinavas Kristīgajā internātpamatskolā
  • 5.Par tehnisko darbinieku amata vienību izskatīšanu Baltinavas Kristīgajā internātpamatskolā
  • 6.Par ēdināšanas masas pakalpojumu izskatīšanu Baltinavas vidusskolā
  • 7.Citi jautājumi