Sociālo un saimniecisko lietu komitejas sēde Nr.10.

Sociālo un saimniecisko lietu komitejas sēde Nr.10.

Kārsavas iela 16, Baltinava, Sēžu zāle (2.st.), 2016.gada 21.septembrī, plkst. 11:00

DARBA KĀRTĪBA

 • 1.Par ūdens apgādes un kanalizācijas pakalpojuma līguma pārtraukšanu V. L.
 • 2.Par ūdens apgādes pakalpojuma maksas pārrēķinu V. B.
 • 3.Par BMC PROBUS autobusa izmantošanu sociālajiem pakalpojumiem
 • 4.Par zemes nomas līguma pagarināšanu A. K.
 • 5.Par zemes nomas līguma pagarināšanu A. P.
 • 6.Par zemes nomas līguma pagarināšanu F. R.
 • 7.Par patapinājuma līguma slēgšanu Intai Ločmelei, automašīnai Lancia Kappa reģ. Nr. JA 952
 • 8.Par materiālā pabalsta piešķiršanu M. P. sakarā ar 70 gadu jubileju
 • 9.Par materiālā pabalsta piešķiršanu D. F. sakarā ar 70 gadu jubileju
 • 10.Par materiālā pabalsta piešķiršanu Ņ. T. sakarā ar 75 gadu jubileju
 • 11.Par materiālā pabalsta piešķiršanu P. J. sakarā ar 75 gadu jubileju
 • 12.Par materiālā pabalsta piešķiršanu J. A. sakarā ar 80 gadu jubileju
 • 13.Par materiālā pabalsta piešķiršanu I. K. sakarā ar 70 gadu jubileju
 • 14.Par Baltinavas novada pašvaldībai piederošās automašīnas „Volvo 850" atkārtotās izsoles atzīšanu par nenotikušu, automašīnas norakstīšanu un nodošanu metāllūžņos

15.Par V. L. ievietošanu ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā un sociālā pakalpojuma apmaksu

16.Par A. V. ievietošanu ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā un sociālā pakalpojuma apmaksu

17.Par grozījumiem Baltinavas Kristīgās internātpamatskolasnolikumā

 • 18.Par ieteikumiem Baltinavas novada iedzīvotāju godināšanai LR proklamēšanas pasākumā
 • 19.Citi jautājuni