Baltinavas novada dome informē!

Baltinavas novada domes sēžu laiks ir noteikts saistošo noteikumu Nr.5. no 2013.gada 5.jūlija «Baltinavas novada pašvaldības nolikums» 51.punktā, ka <Domes kārtējās sēdes notiek mēneša trešās nedēļas ceturtdienā plkst. 15.00 domes telpās>.

Sakarā ar to, ka ir nepieciešams veikt ēdināšanas maksas pakalpojumu pārrēķinus izglītības iestādēs, bet Finanšu nodaļas vadītāja darba attiecības uzsāks 14.septembrī,nepieciešams laiks pārrēķinu sagatavošanai, šajā sakarā septembra mēneša Domes sēde tiek pārcelta uz 29.septembri plkst. 15.00.

Komiteju sēdes notiks nedēļā no 19.-23.septembrim.

Sociālo un saimniecisko lietu komiteja notiks 21.septembrī plkst. 11:00.

Finanšu komiteja notiks 21.septembrī plkst. 12:00.

Komiteju sēžu un Domes sēdes darba kārtība mājas lapā tiks ievietota atsevišķi. Atvainojamies par izmaiņām Domes sēdes norises laikā!