Viedokļi par konkursu "Gada cilvēks Baltinavas novadā 2016"

Lūgums iesniegt priekšlikumus konkursa «Gada cilvēks Baltinavas novadā 2016» rīkošanai.

Katru gadu Baltinavas novadā tiek godināti konkursa «Gada cilvēks Baltinavas novadā» uzvarētāji. Par konkursa organizēšanas kārtību no novada iedzīvotājiem ir saņemtas arī kritiskas piezīmes. Konkursa «Gada cilvēks Baltinavas novadā 2016» rīkošanai vēlamies uzklausīt Baltinavas novada iedzīvotāju viedokļus un ieteikumus. Savus priekšlikumus lūgums iesniegt S.Taborei personīgi, telefoniski mob. 28399183 vai nosūtot uz e-pastu: planosana@baltinava.lv. Priekšlikumi tiks ņemti vērā sagatavojot konkursa Nolikumu un godināšanas pasākuma organizēšanā. Priekšlikumus lūgums iesniegt līdz 2016.gada 15.augustam. Būsim pateicīgi par katru viedokli, ieteikumu, aizrādījumu. Paldies!