Baltinavā ciemiņi no Moldovas

Baltinavā ciemiņi no Moldovas

Biedrības «Latvijas Lauku forums»unMoldovas NVO „Pro Cooperare Regionala" sadarbības ietveros arī Baltinavas novadā 27.jūlijā viesojās ciemiņi no Moldovas, lai izprastu VRG darbību, iedzīvinātu LEADER pieeju Moldovā un iepazītos ar ES finansējuma piesaisti Baltinavas novada realizētajos projektos.

Tikšanās reizē Moldovu pārstāvēja Marina Cucereanu no Soldanesti, Raspopeni un Silvia Turcanu no Singereri, un Chiscareni. Balvu rajona partnerību pārstāvēja Stratēģijas administratīvā vadītāja Ilze Daukste. Baltinavas novadu izpilddirektors Jānis Bubnovs, plānošanas un attīstības speciāliste Sarmīte Tabore, Baltinavas vidusskolas direktors Imants Slišāns un sabiedrisko attiecību speciāliste Evita Broka.

Ciemiņi iepazinās ar Baltinavas vidusskolas, Baltinavas interešu un izglītības centra (Mūzikas un mākslas skola), Baltinavas parka estrādes un Tirdzniecības nojumes projektiem. S.Tabore ciemiņiem izstāstīja, ka kopš 2009.gada Baltinavas novads no Eiropas Savienības ir piesaistījis naudas līdzekļus `1 433 250 euro apmērā, t.sk. 40 800 euro no LEADER pasākuma. I.Slišāns iepazīstināja ar Baltinavas vidusskolā realizētajiem skolas siltināšanas, dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšanas un Sorosa fondaprojektu kā arī ar vidusskolas darbību.

Moldovas pārstāvji atzinīgi novērtēja Baltinavas novada pašvaldības darbinieku ieguldījumu projektu realizācijā. Uzverot to, ka novads ar tik mazu iedzīvotāju skaitu ir spējis apgūt gandrīz 1,5 miljonus euro! Silvia Turcanu teica: «Jūs esiet fantastiski strādājuši!»

Noslēgumā Moldovas ciemiņi uzaicināja Baltinavas novada pašvaldības darbiniekus ciemos uz Moldovu.Baltinavā ciemiņi no Moldovas 0Baltinavā ciemiņi no Moldovas 1Baltinavā ciemiņi no Moldovas 2Baltinavā ciemiņi no Moldovas 3