Noslēdzies konkurss "Sakoptākā sēta Baltinavas novadā 2016"

Noslēdzies konkurss

Izskanējuši novada svētki, līdz ar to ir arī noslēdzies konkurss «Sakoptākā sēta Baltinavas novadā 2016». Izbraukājot novadu krustām šķērsām vērtēšanas komisija redzēja ļoti daudz skaistu, sakoptu sētu. Izvērtēšana bija gara un grūta. Vērtēšana notika desmit ballu sistēmā: Vērtēja sētas kopskatu, sētas plānojumu, iebraucamo ceļu koku, krūmu dekoratīvos stādījumus, Tika vērtēta tāpat arī atkritumu savākšana, atpūtas vietas, puķu stādījumi, mājas nosaukuma noformējums, arhitektūras mazās formas, karoga masts vai karoga turētājs. Apkopojot iegūtos rezultātus vērtēšanas komisija nolēma piešķirt:

Konkursā «Sakoptākā sēta Baltinavas novadā 2016»nominācijā «Lauku sēta»

  • 1.vieta — Aija Keiša «Siltumi»
  • 2.vieta- Jānis, Stefānija gabrāni- Ludborži «Ezermalas»
  • 3.vieta Valentīna, Edmonds Kaši- «Ausmas»


Konkursā «Sakoptākā sēta Baltinavas novadā 2016»nominācijā «Individuālā dzīvojamā māja „

  • 1.vieta Velta Andris Ločmeļi
  • 2.vieta Ingrīda, Jānis Brieži
  • 3.vieta Valentīna Daukste


Konkursā “Sakoptākā sēta Baltinavas novadā 2016» nominācijā «Sabiedriskā ēka»

  • 1.Vieta Baltinavas Romas katoļu draudzes māja


Konkursā «Sakoptākā sēta Baltinavas novadā 2016»nominācijā «Pašvaldības iestādes»

  • 1.Vieta Baltinavas Kristīgā internātpamatskola
  • 2.VietaBaltinavas vidusskola
  • 3.Vieta Baltinavas novada domes ēka


Iedzīvotājiem bija iespēja nobalsot par sakoptākās sētas simpātiju. Apkopojot rezultātus skatītāju simpātija tika piešķirta: Valentīnas Daukstes mājai. Pirmās vietas ieguvējiem tika pasniegti atzinības raksti un plāksnīte par sakoptāko sētu, atbilstoši nominācijām. Otrās un trešās vietas ieguvēji tika apbalvoti ar atzinības rakstu un krūzīti ar mājas fotoattēlu. Apbalvojumi tika pasniegti novada svētkos. Paldies visiem par atsaucību un ceram arī uz turpmāku sadarbību.

Vērtēšanas komisijas priekšsēdētāja

Ināra Daukste

Foto :

Evita Broka,

Baltinavas novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste

Noslēdzies konkurss "Sakoptākā sēta Baltinavas novadā 2016" 0Noslēdzies konkurss "Sakoptākā sēta Baltinavas novadā 2016" 1Noslēdzies konkurss "Sakoptākā sēta Baltinavas novadā 2016" 2Noslēdzies konkurss "Sakoptākā sēta Baltinavas novadā 2016" 3Noslēdzies konkurss "Sakoptākā sēta Baltinavas novadā 2016" 4Noslēdzies konkurss "Sakoptākā sēta Baltinavas novadā 2016" 5Noslēdzies konkurss "Sakoptākā sēta Baltinavas novadā 2016" 6Noslēdzies konkurss "Sakoptākā sēta Baltinavas novadā 2016" 7Noslēdzies konkurss "Sakoptākā sēta Baltinavas novadā 2016" 8Noslēdzies konkurss "Sakoptākā sēta Baltinavas novadā 2016" 9Noslēdzies konkurss "Sakoptākā sēta Baltinavas novadā 2016" 10Noslēdzies konkurss "Sakoptākā sēta Baltinavas novadā 2016" 11Noslēdzies konkurss "Sakoptākā sēta Baltinavas novadā 2016" 12Noslēdzies konkurss "Sakoptākā sēta Baltinavas novadā 2016" 13Noslēdzies konkurss "Sakoptākā sēta Baltinavas novadā 2016" 14Noslēdzies konkurss "Sakoptākā sēta Baltinavas novadā 2016" 15Noslēdzies konkurss "Sakoptākā sēta Baltinavas novadā 2016" 16Noslēdzies konkurss "Sakoptākā sēta Baltinavas novadā 2016" 17Noslēdzies konkurss "Sakoptākā sēta Baltinavas novadā 2016" 18Noslēdzies konkurss "Sakoptākā sēta Baltinavas novadā 2016" 19Noslēdzies konkurss "Sakoptākā sēta Baltinavas novadā 2016" 20Noslēdzies konkurss "Sakoptākā sēta Baltinavas novadā 2016" 21Noslēdzies konkurss "Sakoptākā sēta Baltinavas novadā 2016" 22Noslēdzies konkurss "Sakoptākā sēta Baltinavas novadā 2016" 23Noslēdzies konkurss "Sakoptākā sēta Baltinavas novadā 2016" 24Noslēdzies konkurss "Sakoptākā sēta Baltinavas novadā 2016" 25Noslēdzies konkurss "Sakoptākā sēta Baltinavas novadā 2016" 26Noslēdzies konkurss "Sakoptākā sēta Baltinavas novadā 2016" 27Noslēdzies konkurss "Sakoptākā sēta Baltinavas novadā 2016" 28Noslēdzies konkurss "Sakoptākā sēta Baltinavas novadā 2016" 29Noslēdzies konkurss "Sakoptākā sēta Baltinavas novadā 2016" 30Noslēdzies konkurss "Sakoptākā sēta Baltinavas novadā 2016" 31Noslēdzies konkurss "Sakoptākā sēta Baltinavas novadā 2016" 32Noslēdzies konkurss "Sakoptākā sēta Baltinavas novadā 2016" 33Noslēdzies konkurss "Sakoptākā sēta Baltinavas novadā 2016" 34Noslēdzies konkurss "Sakoptākā sēta Baltinavas novadā 2016" 35Noslēdzies konkurss "Sakoptākā sēta Baltinavas novadā 2016" 36Noslēdzies konkurss "Sakoptākā sēta Baltinavas novadā 2016" 37Noslēdzies konkurss "Sakoptākā sēta Baltinavas novadā 2016" 38Noslēdzies konkurss "Sakoptākā sēta Baltinavas novadā 2016" 39Noslēdzies konkurss "Sakoptākā sēta Baltinavas novadā 2016" 40Noslēdzies konkurss "Sakoptākā sēta Baltinavas novadā 2016" 41Noslēdzies konkurss "Sakoptākā sēta Baltinavas novadā 2016" 42Noslēdzies konkurss "Sakoptākā sēta Baltinavas novadā 2016" 43Noslēdzies konkurss "Sakoptākā sēta Baltinavas novadā 2016" 44Noslēdzies konkurss "Sakoptākā sēta Baltinavas novadā 2016" 45Noslēdzies konkurss "Sakoptākā sēta Baltinavas novadā 2016" 46Noslēdzies konkurss "Sakoptākā sēta Baltinavas novadā 2016" 47Noslēdzies konkurss "Sakoptākā sēta Baltinavas novadā 2016" 48Noslēdzies konkurss "Sakoptākā sēta Baltinavas novadā 2016" 49Noslēdzies konkurss "Sakoptākā sēta Baltinavas novadā 2016" 50Noslēdzies konkurss "Sakoptākā sēta Baltinavas novadā 2016" 51Noslēdzies konkurss "Sakoptākā sēta Baltinavas novadā 2016" 52Noslēdzies konkurss "Sakoptākā sēta Baltinavas novadā 2016" 53Noslēdzies konkurss "Sakoptākā sēta Baltinavas novadā 2016" 54Noslēdzies konkurss "Sakoptākā sēta Baltinavas novadā 2016" 55Noslēdzies konkurss "Sakoptākā sēta Baltinavas novadā 2016" 56Noslēdzies konkurss "Sakoptākā sēta Baltinavas novadā 2016" 57Noslēdzies konkurss "Sakoptākā sēta Baltinavas novadā 2016" 58Noslēdzies konkurss "Sakoptākā sēta Baltinavas novadā 2016" 59Noslēdzies konkurss "Sakoptākā sēta Baltinavas novadā 2016" 60Noslēdzies konkurss "Sakoptākā sēta Baltinavas novadā 2016" 61Noslēdzies konkurss "Sakoptākā sēta Baltinavas novadā 2016" 62Noslēdzies konkurss "Sakoptākā sēta Baltinavas novadā 2016" 63Noslēdzies konkurss "Sakoptākā sēta Baltinavas novadā 2016" 64Noslēdzies konkurss "Sakoptākā sēta Baltinavas novadā 2016" 65Noslēdzies konkurss "Sakoptākā sēta Baltinavas novadā 2016" 66Noslēdzies konkurss "Sakoptākā sēta Baltinavas novadā 2016" 67Noslēdzies konkurss "Sakoptākā sēta Baltinavas novadā 2016" 68Noslēdzies konkurss "Sakoptākā sēta Baltinavas novadā 2016" 69Noslēdzies konkurss "Sakoptākā sēta Baltinavas novadā 2016" 70Noslēdzies konkurss "Sakoptākā sēta Baltinavas novadā 2016" 71Noslēdzies konkurss "Sakoptākā sēta Baltinavas novadā 2016" 72Noslēdzies konkurss "Sakoptākā sēta Baltinavas novadā 2016" 73Noslēdzies konkurss "Sakoptākā sēta Baltinavas novadā 2016" 74Noslēdzies konkurss "Sakoptākā sēta Baltinavas novadā 2016" 75Noslēdzies konkurss "Sakoptākā sēta Baltinavas novadā 2016" 76Noslēdzies konkurss "Sakoptākā sēta Baltinavas novadā 2016" 77Noslēdzies konkurss "Sakoptākā sēta Baltinavas novadā 2016" 78Noslēdzies konkurss "Sakoptākā sēta Baltinavas novadā 2016" 79Noslēdzies konkurss "Sakoptākā sēta Baltinavas novadā 2016" 80Noslēdzies konkurss "Sakoptākā sēta Baltinavas novadā 2016" 81Noslēdzies konkurss "Sakoptākā sēta Baltinavas novadā 2016" 82Noslēdzies konkurss "Sakoptākā sēta Baltinavas novadā 2016" 83Noslēdzies konkurss "Sakoptākā sēta Baltinavas novadā 2016" 84Noslēdzies konkurss "Sakoptākā sēta Baltinavas novadā 2016" 85Noslēdzies konkurss "Sakoptākā sēta Baltinavas novadā 2016" 86Noslēdzies konkurss "Sakoptākā sēta Baltinavas novadā 2016" 87Noslēdzies konkurss "Sakoptākā sēta Baltinavas novadā 2016" 88Noslēdzies konkurss "Sakoptākā sēta Baltinavas novadā 2016" 89Noslēdzies konkurss "Sakoptākā sēta Baltinavas novadā 2016" 90Noslēdzies konkurss "Sakoptākā sēta Baltinavas novadā 2016" 91Noslēdzies konkurss "Sakoptākā sēta Baltinavas novadā 2016" 92Noslēdzies konkurss "Sakoptākā sēta Baltinavas novadā 2016" 93Noslēdzies konkurss "Sakoptākā sēta Baltinavas novadā 2016" 94Noslēdzies konkurss "Sakoptākā sēta Baltinavas novadā 2016" 95Noslēdzies konkurss "Sakoptākā sēta Baltinavas novadā 2016" 96Noslēdzies konkurss "Sakoptākā sēta Baltinavas novadā 2016" 97Noslēdzies konkurss "Sakoptākā sēta Baltinavas novadā 2016" 98Noslēdzies konkurss "Sakoptākā sēta Baltinavas novadā 2016" 99Noslēdzies konkurss "Sakoptākā sēta Baltinavas novadā 2016" 100Noslēdzies konkurss "Sakoptākā sēta Baltinavas novadā 2016" 101Noslēdzies konkurss "Sakoptākā sēta Baltinavas novadā 2016" 102Noslēdzies konkurss "Sakoptākā sēta Baltinavas novadā 2016" 103Noslēdzies konkurss "Sakoptākā sēta Baltinavas novadā 2016" 104Noslēdzies konkurss "Sakoptākā sēta Baltinavas novadā 2016" 105Noslēdzies konkurss "Sakoptākā sēta Baltinavas novadā 2016" 106Noslēdzies konkurss "Sakoptākā sēta Baltinavas novadā 2016" 107Noslēdzies konkurss "Sakoptākā sēta Baltinavas novadā 2016" 108Noslēdzies konkurss "Sakoptākā sēta Baltinavas novadā 2016" 109Noslēdzies konkurss "Sakoptākā sēta Baltinavas novadā 2016" 110Noslēdzies konkurss "Sakoptākā sēta Baltinavas novadā 2016" 111Noslēdzies konkurss "Sakoptākā sēta Baltinavas novadā 2016" 112Noslēdzies konkurss "Sakoptākā sēta Baltinavas novadā 2016" 113Noslēdzies konkurss "Sakoptākā sēta Baltinavas novadā 2016" 114Noslēdzies konkurss "Sakoptākā sēta Baltinavas novadā 2016" 115Noslēdzies konkurss "Sakoptākā sēta Baltinavas novadā 2016" 116Noslēdzies konkurss "Sakoptākā sēta Baltinavas novadā 2016" 117Noslēdzies konkurss "Sakoptākā sēta Baltinavas novadā 2016" 118