BALTINAVAS NOVADA SVĒTKI 2016

BALTINAVAS NOVADA SVĒTKI 2016

Jau no 18.jūlija visa Baltinava dzīvoja svētku gaidās, kopīgi sportojot. Visas nedēļas garumā katru vakaru estrādes parkā notika gan volejbola, gan minifutbola vakari, lai piektdien sporta nedēļu noslēgtu ar kārtīgu sporta dienu. Sporta dienā parka apmeklētājiem bija iespēja pābaudīt savas prasmes un spēkus gan šautriņu mešanā, gan netradicionālajā hokejā, kā arī zābaka mešanā, svara turēšanā un basketbola soda metienos. Tāpat komandas sacentās volejbolā un minifutbolā. Pēcpusdienā sportisti baudīja ielu vingrotāju paraugdemonstrējumus un labākie katrā disciplīnā saņēma arī diplomus un medaļas.

23. jūlija rīts iesākās ar nelielu lietutiņu, taču tas nespēja kavēt lauku labumu tirgotājus un pircējus apmeklēt tirdziņu Baltinavas tirgus laukumā, kur ar skaistām un jautrām dziesmām apmeklētājus priecēja Baltinavas etnogrāfiskais ansamblis un Baltinavas sieviešu vokālais ansamblis.

Iepirkušies tirdziņā svētku apmeklētāji devās uz Baltinavas novada muzeju, kur notika Irēnas Lakšes gleznu izstādes «Garāmgājējs» atklāšana. Arī tur muzicēja Baltinavas sieviešu vokālais ansamblis un māksliniece izsmeļoši un emocionāli stāstīja katras gleznas tapšanas stāstu.

Arī estrādes parks svētku dienā pulcēja gan lielus gan mazus, jo tur darbojās dažādas meistardarbnīcas, piepūšamās atrakcijas, varēja iegādāties našķus, kā arī vērot gan Valsts robežsardzes kinologu demonstrējumus un ielu vingrotājus, kas pēc iepriekšējās dienas uzstāšanās nemaz nelikās saguruši.

Svētku noslēgums iesākās ar Svēto Misi Baltinavas Romas katoļu baznīcā, kuras noslēgumā tika godināti arī tie 5 jaunieši, kas šogad sasnieguši pilngadību: Agnis Doroškevics, Ieva Mičurova, Līga Keiša, Kristīne Keiša un Viktorija Kušnire.

Svētku gājiens sākās pie baznīcas un Baltinavas pūtēju orķestra vadīts, devās uz parka estrādi, kur svētku dalībnieki baudīja Baltinavas novada svētku 2016 noslēguma koncertu «Dzimis Baltinavā». Šogad uz koncertu bija aicināti bijušie baltinavieši – tie, kas vada kādu pašdarbības kolektīvu aiz Baltinavas novada robežām. Svētku koncertu vadīja Arnita Gaiduka un Austris Keišs, kam arī Baltinava ir dzimtā vieta. Pēc Latvijas Valsts Himnas visu koncerta dalībnieku izpildījumā baltinaviešus sveica Baltinavas novada domes priekšsēdētāja Lidija Siliņa. Koncertā piedalījās Aīda Rancāne ar mūzikas grupu «Lata Donga», Janīna Zolotorenko bija atvedusi divus savus vokālos ansambļus – vīru un sievu, Liene Logina ar Upītes bērnu un jauniešu folkloras kapelu, Māris Keišs ar grupu «Unknown Artist», Anastasija Ločmele ar Kubulu vokālo ansambli. Skaisti dziedāja arī Rita Keiša kopā ar brāli Māri. Ar skaistām dejām priecēja vietējie – Irēnas Kašas vadītie deju kolektīvi – JDK «Kustikust», Baltinavas jauniešu deju kolektīvs, kā arī sieviešu deju kopa «Gaspaža». Tika godināti arī Baltinavas novada sakoptāko sētu īpašnieki, kas saņēma īpašas plāksnes, kas liecina par viņu ieguldīto darbu novada skaistumam. Baltinavas novada jauktais koris koncertu noslēdza ar sirsnīgi nodziedātu Baltinavas himnu, ko papildināja arī himnas mūzikas autores Karmenas Kotānes klātbūtne.

Koncertu apmeklēja un visus baltinaviešus svētkos sveica arī kādreizējais baltinavietis – Inčukalna novada domes priekšsēdētājs Aivars Nalivaiko.

Pēc koncerta svētku viesi tika cienāti ar garšīgu zupu, par ko Paldies! Jāsaka pavārēm Aelitai un Alīdai, lai iestiprinātos pirms balles kopā ar grupu «Galaktika».

Paldies visiem koncerta māksliniekiem par burvīgo koncertu. Paldies koncerta vadītājiem Arnitai un Austrim. Paldies Baltinavas Mūzikas un Mākslas skolas kolektīvam, par izstādi un telpām,bet jo īpaši Marijai Bukšai, kas neskatoties uz visu pēdējā brīdī neatteica palīdzību, lai koncerts noritētu bez starpgadījumiem. Paldies Baltinavas Kristīgajai internātpamatskolai par audzēkņu darbu izstādi. Paldies Baltinavas vidusskolai par atbalstu svētku organizēšanā. Vislielākais PALDIES!:Agrim Mežalam un visai viņa komandai par nesavtīgo darbu dekorāciju veidošanā, tāpat arī Inārai Daukstei, Inārai Bubnovai par ziediem, kas rotāja skatuvi. Liels paldies Sarmai Sutugovai par to, ka viņa kā čakls rūķītis bija klāt it visās lietās, kur manīja, ka nepieciešama palīdzība. Liels Paldies! arī visiem Baltinavas novada domes darbiniekiem, kas, lai gan bija aizņemti ar tiešo pienākumu veikšanu, tomēr atrada laiku, lai sniegtu palīdzību svētku organizēšanā.

Paldies visiem darbiniekiem, kas sakopa estrādes parku un visu Baltinavu pirms svētkiem, kā arī čaklajiem jauniešiem, kas sakopa estrādi pēc svētkiem.

Foto no Baltinavas novada sporta svētkiem šeit :

http://www.baltinava.lv/albums/136-sporta-sv-tki-2...

Foto no Baltinavas novada svētkiem 2016 šeit :

http://www.baltinava.lv/albums/139-baltinavas-nova...

Inta Ločmele

Baltinavas kultūras nama vadītāja

Foto: Evita Broka,

Baltinavas novada sabiedrisko attiecību speciāliste