Baltinavas novada Zoles čempionāta rezultātu apkopojums

Vārds, Uzvārds

1.posms

2.posms

3.posms

4.posms

5.posms

Triju posmu labākie rezultāti

6.posms

Kopā

Vitolds Tabors

21

15

10

18

16

55

18

73-1.vieta

Edgars Bukšs

19

-

10

6

-

35

-

35

Valdis Ločmelis

18

17

12

11

13

48

8

56 -9.10.vieta

Andris Ločmelis

18

15

18

16

17

53

19

72 – 2.-3.vieta

Aleksandrs Larionovs

15

-

15

20

13

50

14

64 -6.-7.vieta

Henriks Logins-Slišāns

14

-

-

-

-

-

-

14

Aivars Boldāns

13

10

11

9

5

34

10

44

Inga Careva

12

18

17

14

12

49

17

66 – 5.vieta

Andris Logins

12

8

16

14

20

50

14

64-6.-7.vieta

Oskars Ločmelis

12

-

-

12

-

-

12

-

Slaviks Bistrovs

12

8

9

5

14

35

10

45

Armīns Matisāns

12

-

14

8

-

34

-

34

Sergejs Romanovs

12

14

11

13

11

39

14

53

Dzintars Meščanovs

11

8

16

14

12

42

11

53

Vilhelms Jermacāns

10

13

8

12

11

36

11

47

Guntars Zelčs

8

16

10

16

12

44

12

56 -9.10.vieta

Līga Careva

8

8

-

-

-

-

-

-

Artis Sproģis

7

16

10

10

14

40

-

40

Raimonds Leicāns

6

11

13

7

15

39

8

47

Francis Bukšs

-

22

18

19

8

59

12

71-4.vieta

Guntis Kūkojs

-

18

-

-

-

-

-

-

Juris Sutugovs

-

14

21

16

17

54

18

72 -2.-3.vieta

Andris Bitainis

-

12

-

-

-

-

-

-

Jurijs Circenis

-

11

12

16

9

39

9

48

Valdis Keišs

-

10

11

10

-

31

-

31

Jānis Kašs

-

10

14

14

6

38

12

50

Jānis Sisojevs

-

10

13

8

17

40

20

60-8.vieta

Juris Slišāns

-

6

8

9

-

23

-

23

Antons Sutugovs

-

-

19

2

-

-

-

-

Arkādijs Mežals

-

-

16

7

10

33

16

49

Einārs Kornejs

-

-

15

18

8

41

14

55

Kaspars Zelčs

-

-

13

-

-

-

-

-

Rolands Keišs

-

-

13

-

-

-

-

-

Renārs Kornejs

-

-

12

12

18

42

9

51