Baltinavas vidusskola aicina!

Baltinavas vidusskola aicina!


Katru gadu Baltinavas vidusskolā februāra otrā sestdiena ir lielais satikšanās laiks — žetonu vakars- absolventu salidojums. Tas ir laiks, kad ir iespēja sildīties vakardienas atmiņās un kopā krāt rītdienas sapņus.

Šīs laikraksta lappuses ir sveiciens visiem, kas Baltinavas vidusskolu sauc par savu! Ieskatieties dažos fotomirkļos no daudzveidīgās skolas dzīves!

IMANTS SLIŠĀNS

Baltinavas vidusskolas direktors

Mīļi gaidīti sestdien 13.februārī plkst. 18.00 Baltinavas kultūras namā un turpinājumā skolas telpās! «Vasali Baļtinovā! Laipni lyugti dzymtajā školā»! Tas ir aicinājums Jums katram!

Pielikumā: Materiāls par daudzveidīgo Baltinavas vidusskolas skolas dzīvi, publicēts laikrakstā «Vaduguns» 09.02.2016

Dokuments:
Dokuments: