Baltinavas novada volejbola vakara turnīra 1. posma rezultāti

Baltinavas novada volejbola vakara turnīra 1. posma rezultāti

Baltinavas novada volejbola vakara turnīrs 1.posms

20.01.2016.

„Krītiņu banda" (Līga Careva, Rolands Keišs, Jānis Začests, Māris Jermacāns) – 8 punkti

„Roltoni" (Agnese Kaša, Jānis Sisojevs, Jānis Kašs, Kaspars Sisojevs) – 7 punkti

„Sportisti" (Viktorija Maksimova, Arvis Keišs, Sandis Logins, Lauris Logins) – 6 punkti

„Semenovskie" (Laura Skangale, Ritvars Dvinskis, Mārtiņš Briediņš, Edmunds Strupkovs) – 5 punkti

„Resnie" (Elīna Bukša, Kristers Slišāns, Sergejs Kondratjevs, Arvils Keišs) – 4 punkti

„Hektors" (Anastasija Bolgarova, Valters Doru, Dailis Langovskis, Jānis Logins) – 3 punkti


Informāciju sagatavoja un apkopoja

Baltinavas novada sporta darba organizators

Imants Naļivaiko