Aktuāli lauksaimniekiem!

Aktuāli lauksaimniekiem!

Ar 2016.gadu platību maksājumu pieteikumu LAD varēs iesniegt tikai elektroniski, izmantojot EPS (elektronisko pieteikšanās sistēmu). Papīra formātā vairs pieteikties nevarēs!

Lai varētu lietot minēto sistēmu un iesniegt tajā iesniegumu, lauksaimniekiem jānoslēdz līgums par LAD elektroniskās pieteikšanās sistēmas pakalpojumu izmantošanu. LAD aicina visus lauksaimniekus, kuri jau nav kļuvuši par EPS lietotājiem līdz šim, noslēgt lietotāja līgumu tuvākajā laikā, lai pavasarī savlaicīgi varētu sākt lietot EPS un iesniegt iesniegumu maksājumu saņemšanai. Līguma forma ir pieejama gan elektroniski LAD mājaslapā www.lad.gov.lv izvēlnē "Kā kļūt par EPS lietotāju", gan arī jebkurā LAD klientu apkalpošanas centrā.

Līguma veidlapas ir pieejamas arī Baltinavas novada domē pie lauku attīstības konsultantes S.Tabores.Tāpat Baltinavas novada domē var saņemt visu informāciju sakarā ar jauno platību maksājumu pieteikšanās kārtību.

Teksts:S.Tabore