Baltinavas vidusskolā atceras barikādes

Baltinavas vidusskolā atceras barikādes

2016. gada 22. janvārī Baltinavas vidusskolā notika 1991. gada janvāra barikāžu 25. gadadienas atceres pasākums, kurā skolēni tikās ar barikāžu dalībniekiem un Latvijas Tautas frontes aktīvistiem Vili Bukšu, Silviju Kuprišu, Ivaru Kuprišu un Juri Prancānu. Vēstures skolotāja Inta Ludborža, ievadot atmiņu pēcpusdienu, atgādināja 1991. gada notikumu hronoloģiju. Paaudžu centrā uz ekrāna mijās barikāžu laika fotogrāfijas, skanēja to dienu satrauktie radio ziņu ieraksti.

Ciemiņi- barikāžu dalībnieki savās atmiņās jaunajai paaudzei stāstīja par to dienu noskaņojumu- Latvijas tautas vienotību, drosmi, gatavību stāties savas zemes neatkarības un brīvības ideālu aizstāvēšanai. Viens no barikāžu laika LTF (Latvijas Tautas frontes) Balvu rajona līderiem Vilis Bukšs, uzrunājot skolēnus, pauda domu, ka katrai paaudzei savā laikā jānotur savas barikādes. 1991. gada janvāra dienās tās bija reālas barikādes, lai pretotos brūkošās padomju impērijas varai, bet mūsdienās tās ir „barikādes" pārnestā nozīmē- tie ir jauni šodienas Latvijas izaicinājumi, šodienas grūtības, kas jāpārvar jaunajai paaudzei. Pasākumā atmiņas mijās ar dziesmām. Skolēni un ciemiņi kopā dziedāja gan vienu no Atmodas laika dziesmām „Celies, pirmais stāvs!", gan tautasdziesmas. Noslēgumā visi, sadevušies rokās, kopīgi vienojās latgaliešu tautasdziesmā „Pi Dīveņa gari goldi".Tā ir dziesma, kas liek izjust mūsu tautas gara spēku un dzīvesziņu.

Kā liesmiņa pavardā, tā dzīva jāuztur mūsu tautas vēsturiskā atmiņa. To, atzīmējot 1991. gada janvāra barikāžu 25. gadadienu, visu nedēļu atgādināja simbolisks ugunskurs un svecītes skolas 1. stāvā.

Teksts, foto: Imants Slišāns, Baltinavas vidusskolas direktors

Baltinavas vidusskolā atceras barikādes 0Baltinavas vidusskolā atceras barikādes 1