Aicina uz semināru – mājražošana, amatniecība tūrisma nozares attīstībā Ziemeļlatgalē

19. janvārī Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centrā konferenču zālē (starpstāvā) plkst. 10:00 notiks seminārs „ TŪRISMA LOMA NEMATERIĀLĀ KULTŪRAS MANTOJUMA SAGLABĀŠANĀ ZIEMEĻLATGALĒ".
Semināra mērķis: veicināt nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu Ziemeļlatgalē, sekmējot tūrisma nozares attīstību.
Mērķauditorija: mājražotāji, lauku saimnieki, uzņēmēji, tūrisma speciālisti.
Lektors: „ Lauku ceļotājs" tūrisma un vides projektu eksperts, konsultants JURIS SMAĻINSKIS
Seminārs tiek organizēts ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu VKKF projekta
„Nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšana un attīstība Ziemeļlatgalē" Nr.2015-3-TRK038 no 2015.gada 10. novembra ietvaros.
Semināra programma:
10:00-10:15 Ievads, iepazīšanās
10 :15-11:00 Lauku tūrisms. Situācijas pārskats par 2015. gadu.
11:00-12:00 Kā atvērt saimniecību tūristam. Skats no malas.
12:00-12:40 Kafijas pauze
12:40-13:40 Lauku labumi Latvijā. Labo piemēru analīze.
13:40-14:40 Zaļais sertifikāts un Latviskā mantojuma zīme. Aktualitātes.
14:40-15:00 Pārtraukums
15:00-16:00 Dabas un kultūras resursi – to iesaistīšana lauku tūrisma apritē
16:00-16:30 Biedrība „Latvijas mājražotājs" – valdes loceklis Agris Locs
16:30-17:00 Noslēguma jautājumi, diskusijas
Pieteiktiesšeit vai zvanot 26461435, vai rakstot gunta.bozoka@balvi.lv līdz 2015. gada 15. janvārim.