Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde Nr. 6
Kārsavas iela 16, Baltinava, Baltinavas novads, sēžu zāle ( 2.st.),
2020. gada 23. novembrī plkst. 9.00


DARBA KĀRTĪBA
1. Par moderno deju pulciņa izveidošanu Baltinavas kultūras namā.