Pieminot Brīvības cīņās kritušos

Pieminot Brīvības cīņās kritušos

Lāčplēša dienā, 11. novembrī pie Masļenku traģēdijas piemiņas vietas tika organizēta goda sardze. No plkst 15:00 līdz 17:00 ik pēc 10 minūtēm mainījās goda sardzes dalībnieki.
Kā pirmie goda sardzē stāvēja Baltinavas vidusskolas jaunsargi, vēlāk Baltinavas vidusskolas pārstāvji.
Otro goda sardzes stundu iesāka Mūzikas un mākslas skolas pārstāvji, kam sekoja Baltinavas novada domes pārstāvji, deputāti.
Paldies goda sardzes dalībniekiem, baltinaviešiem, kas ieradās aizdegt svecītes un pieminēt Brīvības cīņās un citos militāros konfliktos kritušos karavīrus un valsts aizstāvjus.


Madara Siliņa,
Baltinavas novada domes
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Foto: Inta Krakopa

Pieminot Brīvības cīņās kritušos 0Pieminot Brīvības cīņās kritušos 1Pieminot Brīvības cīņās kritušos 2Pieminot Brīvības cīņās kritušos 3Pieminot Brīvības cīņās kritušos 4Pieminot Brīvības cīņās kritušos 5Pieminot Brīvības cīņās kritušos 6Pieminot Brīvības cīņās kritušos 7Pieminot Brīvības cīņās kritušos 8