Sociālo un saimniecisko lietu komitejas sēde

Sociālo un saimniecisko lietu komitejas sēde

Sociālo un saimniecisko lietu komitejas sēde Nr.11
Kārsavas iela 16, Baltinava, Sēžu zāle (2.st.), 2020.gada 17. novembrī plkst. 13:30


DARBA KĀRTĪBA
1. Par SIA Grano E iesniegumu ar lūgumu atļaut iegādāties zemes vienību.
2. Par A.P. iesniegumu par atteikšanos no zemes gabala nomas.
3. Par V.M. iesniegumu ar lūgumu pagarināt zemes nomas līgumu.
4. Informatīvi jautājumi.