Baltinavietim Guntaram Bartkevičam piešķirts Latvijas valsts apbalvojums

Baltinavietim Guntaram Bartkevičam piešķirts Latvijas valsts apbalvojums

Saskaņā ar Valsts prezidenta un Ordeņu kapitula 2020. gada 30. oktobra lēmumu 115 sabiedrības pārstāvjiem piešķirti augstākie Latvijas valsts apbalvojumi. Triju Zvaigžņu ordenis piešķirts 52 personībām, Viestura ordenis – 9 personībām un Atzinības krusts – 54 personībām. Augstākos Latvijas valsts apbalvojumus saņems cilvēki, kuri izcili kalpojuši Latvijas valstij un tautai, kuru pašaizliedzīgais profesionālais un sabiedriskais darbs un pilsoniskais veikums ir sekmējis mūsu Latvijas izaugsmes ceļu.
Par sevišķiem nopelniem Latvijas valsts labā nolemts apbalvot ar Atzinības krustu un iecelt par Atzinības krusta komandieri Baltinavas novada lauksaimnieku, zemnieku saimniecību “Amatnieki” un “Riekstiņi” vadītāju Guntaru Bartkeviču.
Par valsts apbalvojumu pasniegšanu Ordeņu kapituls lems pēc valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas beigām un noteikto ierobežojumu atcelšanas, paziņojot par to oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

www.president.lv/lv/jaunumi/zinas/pieskirti-augstakie-latvijas-valsts-apbalvojumi-115-sabiedribas-parstavjiem-26483#gsc.tab=0


Baltinavas novada dome sveic Guntaru Bartkeviču ar augstā valsts apbalvojuma iegūšanu!