Aktuāli lauksaimniekiem!

Līdz 2016.gada 31.janvārim LDC jāiesniedz:

  • 1.Pārskats par stāvokli ganāmpulka novietnē,
  • 2.Cūku pašpatēriņa kopsavilkums.

Veidlapas ir pieejamas LDC mājas lapā: www.ldc.gov.lv, vai novadā pie lauku attīstības konsultantes S.Tabores.