Projekts “Atpakaļ nākotnē”

Projekts “Atpakaļ nākotnē”

Baltinavas, Balvu, Rugāju un Viļakas novadi ir uzsākuši projekta “Atpakaļ nākotnē” īstenošanu, kura laikā tiks izstrādāts jaunatnes politiskās stratēģijas dokuments. Piektdien, 9.oktobrī četru novadu jaunatnes darbinieki sanāca kopā uz pirmo tikšanos Baltinavas novada Z/S Amatnieki-Riekstiņi.
Projektā kopā ir iesaistīti 10 jaunatnes jomas darbinieki. Rīts sākās ar kafijas pauzi un iepazīšanos kā arī projekta mērķa izrunāšanu. Lai komandas veidošanās process būtu ātrāks, tika piesaistīta supervizore Inga Pāvula. Ingas vadībā tika veikti dažādi uzdevumi, kuri ļāva katram apjaust savas stiprās un vājās puses, saprast savu lomu projektā un kopā tika izrunātas svarīgākas lietas, lai sadarbība būtu veiksmīga. Kopā pavadītais laiks bija ļoti produktīvs un ļāva iepazīt vienam otru vēl labāk. Nākamā aktivitāte plānota oktobra otrajā pusē, kad jaunatnes jomas darbinieki kopā ar projektā iesaistītajiem jauniešiem dosies pieredzes apmaiņas braucienā pa Latviju.
Sakām lielu paldies Z/S Amatnieki-Riekstiņi par silto uzņemšanu.


Visa informācija par projektu: www.facebook.com/Atpaka%C4%BC-n%C4%81kotn%C4%93-117473683457191/?ref=page_internal

Projekts “Atpakaļ nākotnē” 0Projekts “Atpakaļ nākotnē” 1Projekts “Atpakaļ nākotnē” 2Projekts “Atpakaļ nākotnē” 3