Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde 15.oktobrī plkst.16:40

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde 15.oktobrī plkst.16:40

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde Nr.6 notiks Kārsavas ielā 16, Baltinavā, Baltinavas domē, sēžu zālē ( 2.st.), 2020.gada 15. oktobrī plkst. 16.40.
DARBA KĀRTĪBA:
1. Par pasākumiem Baltinavas novadā.
2. Par goda balvas “Baltinavas novada Lepnums — 2020 ” piešķiršanu.
3. Par Baltinavas novada konkursa “Ziemassvētki – 2020” nolikuma projektu.