Ārkārtas Finanšu komitejas sēde

Ārkārtas Finanšu komitejas sēde

Ārkārtas Finanšu komitejas sēde Nr.15.
Kārsavas iela 16, Baltinava, Baltinavas nov., Sēžu zāle (2.st.), 2020.gada 30.septembrī plkst. 14:30


Darba kārtība

1. Par Baltinavas novada Bāriņtiesas jautājuma izskatīšanu.