Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde Nr. 5
Kārsavas iela 16, Baltinava, Baltinavas novads, sēžu zāle ( 2.st.),
2020. gada 21. septembrī plkst. 15.00


DARBA KĀRTĪBA
1. Par Atzinības raksta pasniegšanu A.P.
2. Par Atzinības raksta pasniegšanu A.K.
3. Par mērķdotāciju interešu izglītības programmām.
4. Par Baltinavas vidusskolas organizēto Vides skolu.