Par goda balvu „BALTINAVAS NOVADA LEPNUMS 2020 ”

Par goda balvu „BALTINAVAS NOVADA LEPNUMS 2020 ”

Baltinavas novada iedzīvotāji tiek aicināti pieteikt pretendentus goda balvai „BALTINAVAS NOVADA LEPNUMS 2020 ”.


Pieteikt pretendentus var līdz 2020.gada 5. oktobrim, aizpildot anketu, kurā jānorāda:
-pretendenta vārds, uzvārds;
-nopelnu un sasniegumu apraksts (plašāka informācija par pretendentu);
-Baltinavas novada Lepnuma nominācijas piešķiršanas pamatojums, norādot detalizēta apraksta veidā nominanta:
sasniegumus pārstāvētā jomā,
ieguldījumu novada vārda popularizēšanā,
ieguldījumu novada attīstības veicināšanā,
devumu sabiedrības labā.
Saņemtos ierosinājumus izvērtēs izveidota komisija 5 cilvēku sastāvā, kura tiek izveidota aptverot novadā esošo jomu pārstāvniecību.
Vērtēšanas komisija iesniegtos pieteikumus izvērtē līdz 15. oktobrim (ieskaitot).
Balvu pasniegšana notiks svinīgajā Latvijas Republikas proklamēšanas dienas pasākumā.
Pielikumā nolikums, pieteikuma anketa.


Baltinavas novada dome lūdz iedzīvotājus būt aktīviem un pieteikt goda balvai savus kolēģus, kaimiņus, paziņas vai vienkārši līdzcilvēkus!


Paldies par atbalstu!


Baltinavas novada dome

Dokuments: