Pieteikšanās mēbeļu izsolei

Pieteikšanās mēbeļu izsolei

Baltinavas novada pašvaldība izsludina pieteikšanos Baltinavas Kristīgās internātskolas mēbeļu izsolei.


Izsole notiks starp personām, kas rakstiski 20 dienu laikā (līdz 24. septembra plkst. 10:00) pēc sludinājuma publicēšanas būs pieteikušās izsolei.
Pieteikumu izsolei iesniegt Baltinavas novada domes klientu apkalpošanas centrā, Kārsavas ielā 16.
Izsoles noteikumi un mēbeļu saraksts pielikumā.

Dokuments:
Dokuments:
Dokuments: