Vecāku kopsapulce Baltinavas vidusskolā

Vecāku kopsapulce Baltinavas vidusskolā

Cienījamie vecāki!
Sācies Jaunais mācību gads. Tas atnācis ar dažādām jaunām lietām mācību procesa organizācijā un mācību saturā, tāpēc jau mācību gada sākumā skola organizē vecāku kopsapulci, lai informētu, lai aicinātu uz sadarbību, lai kopīgi risinātu skolas dzīves jautājumus.
Aicinām uz vecāku kopsapulci Baltinavas vidusskolā (aktu zālē 4.stāvā) 2020.gada 8.septembrī, otrdien, plkst. 13.00 pirmsskolas bērnu vecākus un plkst. 14.00 1.-12.klases skolēnu vecākus.
Aicinām arī līdz vecāku sapulcei sūtīt jautājumus un ierosinājumus uz skolas e-pasta adresi vidusskola@baltinava.lv vai arī tos iesniegt personīgi vai telefonsarunā skolas direktoram (mob. tālrunis 26522144), par pirmsskolas grupu darba jautājumiem arī pirmsskolas metodiķei Ilzei Ločmelei (mob. tālrunis 29195406).


Aicinot uz sadarbību, ar cieņu,
Imants Slišāns, Baltinavas vidusskolas direktors