Apvienotā ārkārtas komiteju sēde

Apvienotā ārkārtas komiteju sēde

Apvienotā ārkārtas Izglītības, kultūras un sporta komitejas; Finanšu komitejas sēde Nr.14.
Kārsavas iela 16, Baltinava, Baltinavas nov., Sēžu zāle (2.st.), 2020.gada 26.augustā plkst. 15:30


Darba kārtība
1. Par mācību procesa organizēšanu Baltinavas novada pašvaldības iestādēs 2020./2021.mācību gadā, lai nodrošinātu covid -19 saslimšanas risku mazināšanu.
2. Par pirmskolas izglītības iestāžu skolotāju skolotāju palīgu darba algu.
3. Par papildus finansējuma piešķiršanu Mūzikas un mākslas skolai programmai Dejas pamati.
4. Par grozījumiem Baltinavas vidusskolas PII amatalgu sarakstā un Baltinavas Mūzikas un mākslas skolas amatalgu sarakstā.
5. Informatīvi jautājumi.