Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde Nr. 4
Kārsavas iela 16, Baltinava, Baltinavas novads, sēžu zāle ( 2.st.),
2020. gada 17. augustā plkst. 9.30


DARBA KĀRTĪBA
1. Par Baltinavas Mūzikas un mākslas skolas organizēto Vides skolu.