Par pabalstu skolēniem

Par pabalstu skolēniem

Sākot ar 17.08.2020. Baltinavas novada Sociālajā dienestā bērnu vecākiem būs iespēja uzrakstīt iesniegumu pabalsta bērnu izglītības nodrošināšanai saņemšanai 10 euro apmērā. Pabalstu var saņemt Baltinavas novadā deklarētie Baltinavas vidusskolas audzēkņi sākot ar obligāto pirmsskolas izglītības grupu (piecgadīgie, sešgadīgie bērni), kā arī Baltinavas novadā deklarētie bērni, kas mācās speciālajā izglītības iestādē ārpus Baltinavas novada teritorijas.

Iesniegumā bērnu vecākiem būs jānorāda konta numurs uz kuru pārskaitīt pabalstu. Pabalstus sāks pārskaitīt sākot ar 24.08.2020.