Novada mācībā iepazīst Baltinavu un Latgali

Novada mācībā iepazīst Baltinavu un Latgali

Jau otro gadu Baltinavas vidusskolas 7. klases skolēni Latgales un savas tuvākās apkārtnes — Baltinavas novada- vēsturi iepazīst novada mācības stundās. Septembrī un oktobrī sīkāk tika skatīti jautājumi – novada jēdziens, novada simboli, novada teritorija, latgaliešu rakstu valoda. Bet jau novembrī skolēni sāka ceļojumu vēstures lappusēs.
Lai labāk izprastu seno latgaļu dzīvesveidu, grūtības, problēmas 10.- 12. gadsimtā, tika apmeklēts Puncuļovas pilskalns. Kalna stāvās nogāzes, dziļās gravas, akacis ir apvīti ar daudziem nostāstiem par Tiesas silu, Zvanu kalniem, dzelzs vārtiem ar sargsuni un bagātībām. Turpmākajās nodarbībās tika iepazīta gan Latgales, gan Baltinavas novada apkārtne, kultūrvide, vēsture.
17. decembrī novada mācības ekskursijā labāk iepazinām Rēzekni, ko dēvē par „pilsētu Latgales sirdī".


Teksts, foto: Inta Ludborža

Novada mācībā iepazīst Baltinavu un Latgali 0