Apvienotā komiteju sēde

Apvienotā komiteju sēde

Apvienotā Izglītības, kultūras un sporta komitejas; Sociālo un saimniecisko lietu komitejas; Finanšu komitejas sēde Nr.12.
Kārsavas iela 16, Baltinava, Baltinavas nov., Sēžu zāle (2.st.), 2020.gada 14.jūlijā plkst. 14:00


Darba kārtība
1. Par mākslas plenēru “Viļakas iela – viena no vecākajām ielām Baltinavā” organizēšanu.
2. Par mūzikas grupas “Auļi” koncerta iespēju “Mazā novada diena” pasākumu noslēgumā.
3. Par informatīvo ziņojumu “Par bērnu tiesību aizsardzības sistēmas pilnveidi”.
4. Par skolēnu nodarbinātību vasarā.
5. Saistošo noteikumu projekta “Par Baltinavas novada teritorijas uzturēšanas un kopšanas noteikumi” izskatīšanu.
6. Par I.K. iesnieguma ar lūgumu pagarināt zemes nomas līgumu uz 5 gadiem izskatīšanu.
7. Par A.K. iesnieguma ar lūgumu pagarināt zemes nomas līgumu uz 5 gadiem izskatīšanu.
8. Par mūzikas grupas “Auļi” koncerta iespēju “Mazā novada diena” pasākumu noslēgumā līdzfinansējuma iespējām.
9. Par mākslas plenēra “Viļakas iela – viena no vecākajām ielām Baltinavā” finansējuma iespējām.
10. Par iepriekš neplānoto pasākumu — dokumentālās filmas “Miers.Robeža.Tilts” un Masļenku traģēdijas 80.gadu atceres pasākuma finansējuma nodrošināšanas iespējām.
11. Par vēlētāju paraksta apliecinājuma maksu.
12. Par pieteikuma izskatīšanu uz Bāriņtiesas priekšsēdētājas vakanci.
13. Par amatu savienošanas iespējām Iepirkumu komisijas priekšsēdētājai Dacei Ločmelei.
14. Informatīvi jautājumi.