Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide

Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas Mūžizglītības centrs (RTA MIC) piedalās ES fondu līdzfinansētajā projektā
«Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide» .


RTA MIC aicina nodarbinātās personas izmantot iespēju un pilnveidot profesionālās kompetences šādās tālmācības programmās:
Videomontāža / Programmēšana un datortīklu administrēšana (80 st.)
Datorgrafika / Programmēšana un datortīklu administrēšana (80 st.)
Mediju studijas un komunikācija / Reģionālie mediji un komunikācija (80 st.)
Lāzertehnoloģiju izmantošana materiālu apstrādē / Mehatronika (40 st.)


Mācību maksu 90% apmērā sedz ES fondi un valsts, 10% ir strādājošā līdzmaksājums.
Nodarbību sākums: 2020.gada augusts (pēc grupas izveidošanas).
Pieteikšanās līdz 15. jūlijam (izmantojot e-pakalpojumu).


Informācija: Karine.Laganovska@rta.lv, +37126411587