Apvienojamā Balvu, Baltinavas, Rugāju un Viļakas pašvaldību Finanšu komisijas sēde

Apvienojamā Balvu, Baltinavas, Rugāju un Viļakas pašvaldību Finanšu komisijas sēde

Balvu novada domes priekšsēdētājs Aigars Pušpurs sasauc Apvienojamo Balvu, Viļakas, Rugāju un Baltinavas pašvaldību Finanšu komisijas sēdi

2020.gada 7.jūlijā, plkst.09.00. Bērzpils ielā 1A, Balvos, LV – 4501 (3.stāvā, sēžu zālē).


Sēdes darba kārtībā:
1. Par saskaņojuma sniegšanu Viļakas novada domei.
2. Par saskaņojuma sniegšanu Rugāju novada domei.