Baltinavas vidusskolā 9. klases izlaidums

Baltinavas vidusskolā 9. klases izlaidums

13. jūnijā Baltinavas vidusskolā notika 9.klases izlaidums. Pamatizglītības apliecības saņēma 16 jaunieši- Intars Bleidels, Kristiāna Buraveca, Toms Buravecs, Rolands Circens, Enriko Juhmanis, Matīss Keišs, Mārtiņš Laganovskis, Guna Ločmele, Endijs Ločmelis, Raimonds Ločmelis, Sonora Logina, Lars Miethke, Nika Oļipova, Karīna Razumejeva, Mareks Supe, Valters Supe. Valstī noteikto pulcēšanās ierobežojumu dēļ svētkos kopā ar absolventiem un klases audzinātāju bija tikai skolas vadība un absolventu tuvākie ģimenes cilvēki. Par teicamām un izcilām sekmēm Baltinavas vidusskolas Atzinības rakstu saņēma Sonora Logina.
Ar sveicieniem un vēlējuma vārdiem absolventus uzrunāja skolas direktors Imants Slišāns, Baltinavas novada domes priekšsēdētāja Sarmīte Tabore, Baltinavas Romas katoļu draudzes prāvests Staņislavs Prikulis, 9. klases audzinātāja Solveta Logina, arī absolventu pirmā audzinātāja (1.-4. klasē) Irēna Kaša. Saņemot pamatizglītības apliecības, absolventus sveica arī direktora vietniece mācību darbā Tatjana Začeste, kā arī absolventu jaunākie skolasbiedri- 8. klase.
Paldies par muzikāliem sveicieniem svētkos jaunāko klašu vokālajam ansamblim un tā vadītājai Aijai Naglei. Skolotāja Aija izlaiduma svētkos īpaši sveica savu ansambļa “Vērmelīte” dalībnieci Sonoru.
9. klases absolventi pateicās vecākiem, skolai un skolotājiem. Vecāku vārdā skolai pateicības vārdus teica Vladimirs Oļipovs.
Svētki, kaut arī ne tik kuplā ciemiņu pulkā kā citus gadus, bija skaisti un sirsnīgi. Baltinavai raksturīgi, ka svētku uzrunās un dziesmās līdz ar latviešu literāro valodu skanēja latgaliešu valoda.
Lai 9. klases absolventiem veiksme turpmākajās gaitās!


Foto: Vilhelms Laganovskis


Baltinavas vidusskolas kolektīvs

Baltinavas vidusskolā 9. klases izlaidums 0Baltinavas vidusskolā 9. klases izlaidums 1