Zemes gabali, kuri nododami nomā

Zemes gabali, kuri nododami nomā

Baltinavas novada pašvaldībai piekrītošu zemes gabalu saraksts Baltinavas novadā, kuri nododami nomā 2020. gadā 2.pusgadā.
Pēc Baltinavas novada domes 2020.gada 16.jūnija lēmuma iedzīvotājiem, kuri vēlas iznomāt piedāvātos zemes gabalus, jāuzraksta iesniegums Baltinavas novada domei līdz 2020.gada 31.jūlijam norādot zemes gabala kadastra numuru, vai numurus, ja vēlās iznomāt vairākus zemes gabalus.