Darba vakance novada domē

Darba vakance novada domē

Baltinavas novada dome izsludina konkursu uz vakanto Bāriņtiesas priekšsēdētājas amata vakanci
uz nepilnu 0,6 slodzi (amata pienākumu izpildes termiņš 5 gadi).


Pretendentiem jāatbilst šādām prasībām:

o kura ir Latvijas Republikas pilsonis vai nepilsonis;
o kura sasniegusi 30 gadu vecumu;
o kurām ir otrā līmeņa augstākā akadēmiskā izglītība pedagoģijas, psiholoģijas, medicīnas vai tiesību zinātnē vai zinātnes nozarei atbilstoša profesionālā (pedagoga, psihologa, jurista, sociālā darbinieka, ārsta) izglītība;
o kura prot valsts valodu augstākajā līmenī;
o kurai ir nevainojama reputācija.
o par priekšrocību tiks uzskatīta darba pieredze bāriņtiesā;
o par priekšrocību tiks uzskatīta apgūta Bāriņtiesu likuma 10.panta ceturtajā daļā noteiktā apmācība;
o labas iemaņas darbā ar MS Office programmām;
o prasme analizēt, plānot, vadīt un uzņemties atbildību;
o labas komunikācijas, sadarbības un saskarsmes prasmes;
o vēlama B kategorijas autovadītāja apliecība.


Galvenie amata pienākumi saskaņā ar Bāriņtiesu likuma 17.pantu


Pieteikšanās termiņš- līdz 2020.gada 8.jūlijam.
Atalgojums bruto 547.27 EUR/ mēnesī;
Pretendenti noteiktajā termiņā iesniedz pieteikumu Baltinavas novada pašvaldības vienotajā klientu pakalpojumu centrā vai nosūta pa pastu (Kārsavas iela 16, Baltinava, Baltinavas novads, LV-4594), vai uz e-pastu dome@baltinava.lv (ar norādi „Bāriņtiesas priekšsēdētāja amata vakancei”), pievienojot:
o profesionālās darbības aprakstu (CV);
o izglītību apliecinoša dokumenta kopiju;
o motivācijas vēstuli.


Informējam, ka Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti tikai un vienīgi, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi.