Baltinavas novada pašvaldības iestādes atsāk darbu ierastajā režīmā

Baltinavas novada pašvaldības iestādes atsāk darbu ierastajā režīmā

Pamatojoties uz valdības lēmumu, Baltinavas novada dome un visas pašvaldības iestādes no 2020. gada 15. jūnija atsāk pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem klātienē, ievērojot sociālās (fiziskās) distancēšanās un epidemioloģiskās drošības pasākumus.
Atsākot darbu klātienē joprojām aicinām iedzīvotājus izvērtēt vai pašvaldības apmeklējums ir nepieciešams, jo saziņa ar pašvaldību un pakalpojumu saņemšana ērti un ātri iespējama arī elektroniski, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus: tālr. 66954808, e-pasts: dome@baltinava.lv, portāls www.latvija.lv .
Aicinām izmantot iespējas un ar pašvaldības speciālistiem sazināties elektroniski.
Visi pašvaldības darbinieku kontakti pieejami www.baltinava.lv/pages/kontakti.html .
No 2020. gada 15.jūnija Baltinavas novada Sociālais dienests atsāk klientu pieņemšanu klātienē, iepriekš sazinoties ar sociālā darba speciālistiem telefoniski un vienojoties par pieņemšanas laiku. Sociālā dienesta darbinieku kontaktinformācija: Sociālā dienesta vadītāja Evita Pundure mob.tālr. 22470282, sociālā darbiniece Vita Ločmele mob.tālr. 26393109
Ar 16.06.2020. iedzīvotāji varēs atsākt izmantot dušas pakalpojumu.
Līdz ar ārkārtējās situācijas noteiktā termiņa beigām, apmeklētājiem ir pieejami bērnu rotaļu laukumi Baltinavas novada teritorijā. Apmeklējot bērnu rotaļu laukumus, jāturpina ievērot valstī noteiktā fiziskās distancēšanās kārtība, jāievēro 2 m atstatums un stingri jāseko līdzi roku higiēnai. Lūdzam vecākus, pirms bērni dodas uz rotaļu laukumiem, vēlreiz pārrunāt nepieciešamos piesardzības pasākumus un fiziskās distancēšanās noteikumus.
No 1. jūnija mēģinājumus pakāpeniski atsāk Baltinavas novada amatierkolektīvi.
Būtiski, lai saslimšana ar Covid-19 nepieaugtu un arī turpmākajos mēnešos būtu iespējams mazināt ierobežojumus. Tāpat ļoti svarīgi ir katram pašam izvērtēt riskus un spēt uzņemties atbildību par savu un līdzcilvēku veselību!