Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde
Kārsavas iela 16, Baltinava, Baltinavas novads, sēžu zāle ( 2.st.),
2020. gada 11.jūnijā plkst. 10.00


DARBA KĀRTĪBA
1. Par “Maija dziedājumiem” R. Cibule.
2. Par Baltinavas novada pašdarbības kolektīvu darbu.
3. Par “Ziemeļlatgales tautastērpa darināšanu”darbnīcu- semināru.
4. Par vasaras nometņu organizēšanu.
5. Citi jautājumi.