“Kristīgās speciālās internātskolas” mantu izsole

“Kristīgās speciālās internātskolas” mantu izsole

Baltinavas novada pašvaldība izsludina pieteikšanos uz sekojošu kustamo mantu (Baltinavas kristīgās internātskolas mēbeļu) izsoli:


Izsole notiks starp personām, kas rakstiski 20 dienu laikā pēc sludinājuma publicēšanas būs pieteikušies izsolei. Pieteikumu izsolei iesniegt Baltinavas novada domes klientu apkalpošanas centrā Kārsavas ielā 16.

Dokuments: